11 gru
2014

Program edukacyjny dla uczniów klas I-III

Nawet najbardziej sprawnie działający system odzysku odpadów pokonsumenckich nie ma szans powodzenia bez zaangażowania konsumentów. Właśnie świadomość pro-środowiskowa i odpowiedzialność społeczeństwa jest istotnym elementem na drodze  do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Program edukacyjny dla uczniów najmłodszych klas „Krecik Ecik segreguje śmieci” jest bardzo dobrym narzędziem ...

Czytaj więcej
01 gru
2014

Stanowisko PZPTS w sprawie zmian przepisów UE dotyczących torebek foliowych

PZPTS odnosi się krytycznie do uzgodnionej pomiędzy Parlementem i Radą Unii Eurpejskiej zmiany regulacji w sporawie torebek foliowych. Wyłączenie torebek z przepisów dyrektywy  94/62/WE, która dotyczy opakowań oraz odpadów opakowań,  daje swobodę państwom członkowskim w kształtowaniu przepisów krajowych dotyczących stosowania torebek, a także swobodę w stosowaniu ograniczeń wprowadzania...

Czytaj więcej
21 maj
2014

Spotkanie w Ministerstwie Gospodarki w/s torebek foliowych

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych  wspólnie z EuPC(Europejskim Stowarzyszeniem Przetwórców) zorganizował spotkanie  w Ministerstwie Gospodarki. Przedstawiliśmy  stanowisko przemysłu na temat planowanych przez UE zmian przepisów  odnośnie torebek foliowych. ...

Czytaj więcej
20 lut
2014

Czarna lista barier dla przetwórców tworzyw sztucznych

PZPTS opracował i przekazał Konfederacji Lewiatan czarną listę barier w działalności przetwórców tworzyw sztucznych w Polsce. Przeszkody zostały podzielone na : 1/Bariery prawne i skarbowe 2/Bariery wynikające z przepisów środowiskowych oraz regulacji REACH 3/Bariery w stosowaniu surowców z recyklingu w kontekście definicji końca życia odpadu 4/Trudności w pozyskaniu surowców...

Czytaj więcej