21 maj
2014

Spotkanie w Ministerstwie Gospodarki w/s torebek foliowych

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych  wspólnie z EuPC(Europejskim Stowarzyszeniem Przetwórców) zorganizował spotkanie  w Ministerstwie Gospodarki.

Przedstawiliśmy  stanowisko przemysłu na temat planowanych przez UE zmian przepisów  odnośnie torebek foliowych.

Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki oraz konfederacji Lewiatan.

EuPC reprezentował Alexandre Dangis. 

PZPTS oraz EuPC opowiada się za  kontrolowaną redukcją zużycia torebek foliowych poprzez przede wszystkim zaprzestanie bezpłatnej dystrybucji.

Proponujemy opłaty jako najlepszy sposób ograniczenia sprzedaży oraz nieodpowiedzialnego zużycia torebek.

Oddanie państwom członkowskim inicjatywy może spowodować niekontrolowane wprowadzanie zakazów i niejednorodnych przepisów.

Takie praktyki są  niezgodne z zasadą wolnego przepływu towarów w UE.

Także  uważamy, że propozycja UE,  dotycząca drastycznego ograniczenia zużycia torebek o gramaturze do 50 g, może spowodować paradoksalnie wzrost zużycia torebek w ujęciu wagowym.

Przypuszczalnie producenci, w celu uniknięcia ograniczeń, zaczną produkować grubsze torby, co nie jest zgodne z intencjami UE.

Jesteśmy przeciwni  preferowaniu  torebek biodegradowalnych, ze względu na brak naukowo  potwierdzonych dowodów ich przyjaznego wpływu na środowisko.

Przedstawiciele Ministerstw deklarowali, że wezmą pod uwagę nasze postulaty.

Kolejnym tematem w agendzie spotkania był recykling PVC .

Przedstawiciel  organizacji Vinyl Plus, którego także zaprosiliśmy na spotkanie,  przedstawił sytuację w recyklingu PVC w Unii.

Wskazał na konieczność budowy instalacji recyklingu PVC w Polsce.

Wynika to ze znacznie niższego poziomu odzysku w naszym kraju  w porównaniu z UE.

Zagadnienie będzie podlegać dalszej analizie pod kątem możliwości otrzymania funduszy na inwestycje z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz pozyskania inwestorów.