Rozwój tworzyw sztucznych rozpoczyna się wraz z początkami chemicznie modyfikowanych materiałów...
Czytaj więcej: Historia tworzyw
Tworzywa sztuczne ze względu na oszczędność surowców i materiałów są jednym z najbardziej wydajnych produktów. Niewielka część (około 4%) światowych złóż ropy naftowej zużywana jest do ich produkcji.
Czytaj więcej: Ochrona środowiska
Książki i czasopisma związane z branżą tworzyw sztucznych.
Czytaj więcej: Publikacje
Analiza produkcji, zapotrzebowania i oraz zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych w Europie.
Czytaj więcej: Przemysł tworzyw sztucznych