Tworzymy z tworzyw

Tworzywa sztuczne
Wiatraki

Międzybranżowy Apel ws. Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta

Kilka dni temu szesnaście organizacji branżowych, w tym PZPTS, zaapelowało o dialog nad przyszłymi obciążeniami w ramach nowego modelu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, kiedy to producenci przyszłych opakowań będą mieli obowiązek w całości lub w części pokrywać koszty zagospodarowania odpadów. ...

Czytaj więcej

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych informuje, że wobec braku przepisów wprowadzających do polskiego porządku prawnego zapisy tzw. dyrektywy SUP (ograniczającej możliwość używania niektórych jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych), od 3 lipca br. nie nastąpią żadne zmiany w dotychczas obowiązujących uregulowaniach w tym zakresie. ...

Czytaj więcej
Czytaj więcej