27 maj
2009

XI Walne Zebranie PSPTS

Zgodnie z § 19 pkt 10 w zw. § 13 pkt.3 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Przetwórcow Tworzyw Sztucznych i na podstawie uchwały własnej nr VIII/9/3 z dnia 30 marca 2009 r., Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Tworzyw Sztucznych zwołuje niniejszym XI Zwyczajne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia. ...

Czytaj więcej