09 lis
2009

Rejestracja Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych

Sąd Rejestrowy w Warszawie zarejestrował wszystkie zmiany ,które zostały uchwalone na Walnym Zgromadzeniu Związku dnia 6 października.
Najważniejsze z nich to:

1/Nowy statut PZPTS
2/Nowe władze - Zarząd oraz Rada Nadzorcza
3/Uchwalenie aktualnej nazwy Związku