05 mar
2024

PPWR - stanowisko w sprawie zakazu stosowania folii termokurczliwych i grupujących

Europejscy producenci, we wspólnym piśmie, wyrazili zaniepokojenie proponowanym zakazem stosowania folii termokurczliwych i grupujących w Załączniku V do PPWR. Zakaz mógłby mieć poważne konsekwencje dla branży tworzyw sztucznych i mógłby doprowadzić do utraty miejsc pracy, utrudnienia wzrostu gospodarczego i zagrożenia konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw w stosunku...

Czytaj więcej