12 lis
2013

Stanowisko PZPTS w/s lekkich torebek foliowych

PZPTS krytycznie odnosi się do propozycji Unii Europejskiej odnośnie tzw. lekkich torebek foliowych na zakupy o grubości poniżej 50 mikronów. Wniosek UE ma na celu ograniczenie zużycia torebek poprzez zezwolenie na odstępstwo od artykułu 18 dyrektywy 94/62/EC, który obecnie reguluje swobodę wprowadzania opakowań na rynek.Popieramy inicjatywę ograniczenia nieodpowiedzialnego postępowania...

Czytaj więcej
02 wrz
2013

Recykling tworzyw sztucznych-stan obecny i przyszłość

Na temat obecnych problemów w recyklingu tworzyw sztucznych i miejsca Polski w Europie na łamach Gazety Finansowej z 2.09.2011 wypowiada się dyrektor PZPTS Robert Szyman.Zbiórka tworzyw sztucznych oraz recykling jest obecnie jednym z kluczowych zagadnień, które spędzają sen z powiek  branzy produkcji i przetwórstwa tworzyw sztucznych. ...

Czytaj więcej
24 maj
2013

Zielona Księga UE w/s tworzyw sztucznych-stanowisko PZPTS

Związek przyjmuje z zainteresowaniem inicjatywę Zielonej Księgi jako ważny krok w kierunku poprawy zagospodarowania odpadów  tworzyw sztucznych.W przekonaniu Związku najistotniejszą bolączką systemu zarządzania odpadami w Polsce jest dzisiaj brak właściwych zachęt do recyklingu tworzyw, które tak jak np. tworzywo PET z butelek należy poddawać wtórnej przeróbce przy zapewnieniu...

Czytaj więcej
09 maj
2013

Walne Zgromadzenie PZPTS Kielce

Na Targach Plastpol W Kielcach odbyło się Walne Zgromadzenie Związku.Uczestnicy zaakceptowali Sprawozdanie Finansowe za 2012 i udzielili absolutorium władzom Związku.W dalszej części uchwalono budżet oraz program Związku na rok 2013. ...

Czytaj więcej
28 mar
2013

Spotkanie w Konfederacji Lewiatan

Odbyło sie kolejne spotaknie w Lewiatanie na temat "Organizacji selektywnej zbiórki odpadów". Spotkania zainicjowane ponad rok temu przez PZPTS mają na celu poprawę sytuacji dotyczącej odzysku odpadów pokonsumenckich w Polsce. ...

Czytaj więcej