28 mar
2013

Spotkanie w Konfederacji Lewiatan

Odbyło sie kolejne spotaknie w Lewiatanie na temat "Organizacji selektywnej zbiórki odpadów". Spotkania zainicjowane ponad rok temu przez PZPTS mają na celu poprawę sytuacji dotyczącej odzysku odpadów pokonsumenckich w Polsce. Uczetniczą w nich oprócz przedstawiceili Lewiatana oraz Związku reprezentanci organizacji odzysku i firm zajmujących sie odzyskiem odpadów oraz przedsawiciele handlu detalicznego.

Na obecnym spotakniu gościliśmy prtzedstawiciela Urządu Miasta Warszawy z Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Związek przedstawił funkcjonowanie sytemu zbiórki odpadów w Belgii, który wykorzystuje mechanizm zbiórki oparty na zbiórce ulicznej bez implemantacji systemu kaucyjnego na opakowania bezzwrotne. Belgia jest liderem w recyklingu odpadów w UE przy poziomie odzysku 98 %. Związek zaproponował, że w ramach eksperymentu jest w stanie, w części miasta Warszawy, zorganizować zbiórkę butelek PET,aby dowieść,że jest to mozliwe i efetywne. Oczekujemy na stanowisko miasta w tej sprawie.na spotkaniu zabrakło przedstawiciela Ministerstwa Środowiska.Jednakże mamy nadzieję,że kolejne spotkanie odbędzie się jednak także z udziałem Ministerstwa.