12 lis
2013

Stanowisko PZPTS w/s lekkich torebek foliowych

PZPTS krytycznie odnosi się do propozycji Unii Europejskiej odnośnie tzw. lekkich torebek foliowych na zakupy o grubości poniżej 50 mikronów. Wniosek UE ma na celu ograniczenie zużycia torebek poprzez zezwolenie na odstępstwo od artykułu 18 dyrektywy 94/62/EC, który obecnie reguluje swobodę wprowadzania opakowań na rynek.Popieramy inicjatywę ograniczenia nieodpowiedzialnego postępowania z opakowaniami, w tym także lekkimi torbami foliowymi na zakupy. Promujemy ponowne zastosowanie torebek foliowych oraz podwyższanie poziomu ich odzysku i recyklingu w celu całkowitego ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Jednocześnie nie możemy się zgodzić z propozycją dyskryminacji produktów z tworzyw sztucznych i uważamy, że narusza podstawowe zasady funkcjonowania rynku wewnętrznego.Poniżej pełny tekst stanowiska PZPTS.Stanowisko zostało przesłane do Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Gospodarki.