09 maj
2013

Walne Zgromadzenie PZPTS Kielce

Na Targach Plastpol W Kielcach odbyło się Walne Zgromadzenie Związku.Uczestnicy zaakceptowali Sprawozdanie Finansowe za 2012 i udzielili absolutorium władzom Związku.W dalszej części uchwalono budżet oraz program Związku na rok 2013. Po części oficjalnej członkowie PZPTS spotkali się na kolacji w obiektach targowych, gdzie mogliśmy gościć ponownie Prezesa Targów pana Andrzeja Mochonia. Prezes podzielił się z nami obecnymi planami rozwoju powierzchni wystawienniczej.

Padczas kolacji odbyła sie prezentacja dotycząca Zielonej Księgi w/s odpadów z tworzyw sztucznych. Temat szczególnie ważny dla naszej branży, ponieważ może być istotnym elementem strategii UE dotyczącej tworzyw sztucznych. 7 czerwca upływa termin otwartych konsultacji UE na stronach www  z zainteresowanymi. Podczas kolacji zastała przedstawiona takze książka  "Plastic : toxic love story". Książka została napisana przez amerykańską dziennikarkę Susan Freinkel, która poświeciła wiele czasu i energii, aby zebrać dość pokaźny materiał na temat historii tworzyw sztucznych oraz ich wpływu na nasze obecne życie. Autorka starała się w miarę obiektywnie przedstawić tworzywa sztuczne, zarówno od ich pozystynej strony, jak i ewentualne zagrożenia związane z odpadami tworzyw sztucznych i ich zagospodarowaniem.