24 maj
2013

Zielona Księga UE w/s tworzyw sztucznych-stanowisko PZPTS

Związek przyjmuje z zainteresowaniem inicjatywę Zielonej Księgi jako ważny krok w kierunku poprawy zagospodarowania odpadów  tworzyw sztucznych.W przekonaniu Związku najistotniejszą bolączką systemu zarządzania odpadami w Polsce jest dzisiaj brak właściwych zachęt do recyklingu tworzyw, które tak jak np. tworzywo PET z butelek należy poddawać wtórnej przeróbce przy zapewnieniu selektywnej zbiórki butelek  bez kontaktu z frakcjami mokrymi odpadów. Spalanie tworzyw sztucznych, które stanowi na pewno znaczny postęp w stosunku  do ich składowania na wysypiskach powinno być, w ocenie Związku,  stosowane jedynie w przypadku tych tworzyw, w przypadku których recykling napotyka na zbyt wysokie koszty lub inne istotne trudności. Poniżej pełna wersja stanowiska PZPTS.