01 gru
2014

Stanowisko PZPTS w sprawie zmian przepisów UE dotyczących torebek foliowych

Stanowisko PZPTS w  sprawie zmian przepisów UE dotyczących torebek foliowych

PZPTS odnosi się krytycznie do uzgodnionej pomiędzy Parlementem i Radą Unii Eurpejskiej zmiany regulacji w sporawie torebek foliowych.

Wyłączenie torebek z przepisów dyrektywy  94/62/WE, która dotyczy opakowań oraz odpadów opakowań,  daje swobodę państwom członkowskim w kształtowaniu przepisów krajowych dotyczących stosowania torebek, a także swobodę w stosowaniu ograniczeń wprowadzania ich do obrotu. Powoduje to zagrożenia takich skrajnych rozwiązań jak we Włoszech.

Poniżej pełny tekst naszego stanowiska.