11 mar
2014

XL Ogólnopolska Szkoła Chemii, Wiosna 2014 – „Chemia zrodzona z natury”

XL Ogólnopolska Szkoła Chemii, Wiosna 2014 –  „Chemia zrodzona z natury”

Polski Związek Przetwórców Tworzyw sztucznych objął patronatem XLOgólnopolską Szkołę Chemii . Wydarzenie jest cykliczną konferencją studentów chemii i doktorantów, organizowaną przez Akademickie Stowarzyszenie Studentów Chemii, która łączy Koła Naukowe Chemików w całej Polsce. Szkoła jest okazją do prezentacji prowadzonych badań, wymiany poglądów oraz naukowych dyskusji. Jej uczestnikami będą studenci i doktoranci z wielu uczelni m.in. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Gdańskiej i innych.

Hasłem przewodnim jubileuszowej,  XL Ogólnopolskiej Szkoły Chemii jest „Chemia zrodzona z natury”. Pragniemy pokazać, że chemia jest blisko życia codziennego, propagować „zielone aspekty” chemii oraz kształtować pozytywny wizerunek chemii w społeczeństwie. Z tych powodów na miejsce konferencji wybraliśmy Augustów, miasto które leży w obszarze Natura 2000.

Konferencja jest organizowana pod patronatem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Rektora Uniwersytetu w Białymstoku – prof. dr hab. Leonarda Etela, Dziekana Wydziału Biologiczno-Chemicznego – dr hab. Iwony Ciereszko, prof. UwB oraz Parlamentu Studentów Uniwersytetu w Białymstoku. 

Koło Naukowe Chemików UwB „Pozyton” ma zaszczyt gościć na konferencji wybitnych polskich naukowców reprezentujących różne dziedziny chemii:

prof. dr hab. Beata Godlewska – Żyłkiewicz (Uniwersytet w Białymstoku)

prof. dr hab. inż. Irena Kulszewicz-Bajer (Politechnika Warszawska)

prof. dr hab. Jacek Młynarski (Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Marcin Palusiak, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

prof. dr hab. inż. Adam Proń (Politechnika Warszawska)

prof. dr hab. Krzysztof Winkler (Uniwersytet w Białymstoku)

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane postery oraz komunikaty ustne, popularnonaukowe jak również z badań własnych, z chemii fizycznej, chemii organicznej, chemii analitycznej i nieorganicznej, chemii teoretycznej, chemii materiałów, chemii leków, chemii kosmetycznej, nanotechnologii i nanomateriałów, technologii chemicznej i innych.

 Więcej informacji na stronie http://xloschem.uwb.edu.pl/