20 lut
2014

Czarna lista barier dla przetwórców tworzyw sztucznych

Czarna lista barier dla przetwórców tworzyw sztucznych

PZPTS opracował i przekazał Konfederacji Lewiatan czarną listę barier w działalności przetwórców tworzyw sztucznych w Polsce.

Przeszkody zostały podzielone na :

1/Bariery prawne i skarbowe

2/Bariery wynikające z przepisów środowiskowych oraz regulacji REACH

3/Bariery w stosowaniu surowców z recyklingu w kontekście definicji końca życia odpadu

4/Trudności w pozyskaniu surowców z odzysku odpadów komunalnych zwiazane z niskim poziomem selekcji surowców wtórnych w Polsce.