07 sie
2014

Zmiany dyrektyw odpadowych UE - stanowisko PZPTS

Zmiany dyrektyw odpadowych UE - stanowisko PZPTS

Komisja Europejska opublikowała projekt dyrektywy nowelizującej 6 dyrektyw w zakresie gospodarki odpadami . Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm. Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych zajął stanowisko w tej sprawie opowiadając się za dalszym podnoszeniem wymaganych poziomów selekcji oraz recyklingu odpadów tworzyw sztucznych. Szczególy w załączeniu