Poniżej udostępniamy treść pisma, które zostało przekazane do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.   Warszawa, dn. 16.04.2021   Stanowisko Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych do projektu ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz...

Czytaj więcej