Poniżej udostępniamy treść pisma, które zostało przekazane do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.   Warszawa, dn. 16.04.2021   Stanowisko Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych do projektu ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz...

Czytaj więcej

Bruksela, dnia 6 kwietnia 2021 r. Do: Pan Thierry Breton, Komisarz ds. rynku wewnętrznego Cc: Ursula von der Leyen, Przewodnicząca Komisji Europejskiej Temat: Niedobór surowców zagraża produkcji podstawowych towarów w Europie Szanowny Panie Komisarzu! W chwili obecnej europejska branża przetwórstwa tworzyw sztucznych boryka się z poważnymi niedoborami surowców i ekstremalnym...

Czytaj więcej

Kolejna edycja najważniejszego wydarzenia naszej branży, Plastics Industry Meeting 2021, została wyznaczona na 26 maja br. w godzinach 13:00-16:00. Organizatorami są wspólnie PZPTS oraz fundacja Plastics Europe Polska. ...

Czytaj więcej

Zapraszamy do obejrzenia wystąpienia Dyrektora Generalnego PZPTS Roberta Szymana w ramach Webinaru Interseroh - organizacji odzysku skupiającej  producentów wprowadzających produkty w opakowaniach. Temat: „Opakowania z tworzyw sztucznych – możliwości i ograniczenia” Kluczowe zagadnienia: Przedstawienie wykorzystania tworzyw sztucznych do różnych zastosowań, a w szczególności opakowań. ...

Czytaj więcej