21 lis
2023

Pismo PZPTS do polskich europarlamentarzystów w sprawie głosowania nad PPWR

W dniu 15 listopada PZPTS rozesłał wśród polskich europarlamentarzystów, pismo w sprawie głosowania na najbliższej sesji plenarnej PE, zaplanowanego na 22 listopada. Poniżej prezentujemy jego treść. Całość, w tym załącznik udostępniamy do pobrania. 

 

Szanowna Pani Poseł / Panie Pośle,

w odniesieniu do wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia UE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR) Raport przyjęty przez komisję ENVI 24 października zawiera proponowane poprawki, które w naszej opinii nie poprawiają wniosku Komisji i nie pozwalają na praktyczne wdrożenie nowych wymogów.

Jako branża opakowań z tworzyw sztucznych jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności i jesteśmy już w trakcie transformacji. Naszymi wspólnymi celami są: ogólnie mniej odpadów opakowaniowych, lepsze opakowania nadające się do recyklingu, większe wykorzystanie recyklatów, a tym samym mniejsza ogólna emisja CO2 na rynku opakowań. Widzimy, że cele te są poważnie zagrożone przez zaproponowane w Raporcie specjalne zasady dotyczące opakowań z tworzyw sztucznych.

Zwracamy się zatem do Państwa o poparcie w szczególności następujących propozycji:

  • Skreślenie zakazów dotyczących formatów opakowań: Artykuł 22 należy skreślić w związku z załącznikiem V lub dopiero po przeprowadzeniu LCA, aby uniknąć niezrównoważonego przejścia na inne materiały.
  • Skreślenie celu redukcji dotyczący wyłącznie opakowań z tworzyw sztucznych: 10% do 2030 r., 15% do 2035 r., 20% do 2040 r. Artykuł 38 ust. 1a (nowy) jest dyskryminujący w stosunku do tworzyw sztucznych i nie sporządzono żadnej oceny skutków, która skutecznie oceniłaby jego potrzebę.
  • Przydatność do recyklingu w oparciu o klasy od A do D, jak pierwotnie przewidywała Komisja Europejska (art. 6), aby umożliwić innowacje i przestrzeń dla poprawy możliwości recyklingu.
  • Zapewnienie przejrzystości i dostępności materiałów w odniesieniu do docelowych zawartości materiałów pochodzących z recyklingu. Wyjaśnienie potrzeby określenia średniego i rocznego zapotrzebowania zawartości materiałów pochodzących z recyklingu (art. 7 ust. 2), włączenie siatki bezpieczeństwa (proponowany art. 7 ust. 10) i systemu opartego na kredytach oraz antycypować termin oceny KE do 2028 r. dla dostępności materiałów pochodzących z recyklingu (art. 7 ust. 9).
  • Cele ponownego wykorzystania powinny obowiązywać po dokładnych ocenach LCA. Ponadto należy usunąć z kwot ponownego użycia opakowania i taśmy do palet (art. 26 ust. 9) oraz zwolnienia dla opakowań z tektury falistej (art. 26 ust. 7, 10, 12 i 13), a także przewidzieć cele w zakresie ponownego użycia dla B2B transport wyłącznie dla opakowań niemających kontaktu z żywnością.
  • Usunięcie zwolnienia z obowiązkowych kwot dotyczących zawartości materiałów pochodzących z recyklingu dla opakowań zawierających wagowo mniej niż 5% plastiku (art. 7 ust. 4c));
  • Usunięcie arbitralnego ograniczenia dotyczącego PFAS, BPA i mikroplastików, które są już precyzyjnie uregulowane w ramach REACH/CLP i dedykowanych rozporządzeń. Wobec tego nie ma potrzeby tworzenia dla nich dodatkowych przepisów;

Specjalny cel redukcyjny zaproponowany przez panią Ries w odniesieniu do opakowań z tworzyw sztucznych oraz nierówne traktowanie innych materiałów opakowaniowych zachęcają do przechodzenia na opakowania jednorazowe wykonane z innych materiałów, w szczególności opakowania papierowe laminowane lub pokryte tworzywem sztucznym, które – ze względu na zawartość tworzywa sztucznego – nie są przydatne do recyklingu.

Bylibyśmy wdzięczni, gdyby wzięli Państwo pod uwagę te punkty formułowania stanowiska w odniesieniu do głosowania na następnej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego (listopad). Poniżej załączamy także listę proponowanych poprawek.

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem,

Robert Szyman

Dyrektor Generalny