13 mar
2019

13.03.2019

13 marca

1. Wywiad Rzeczpospolitej z Tadeuszem Nowickim, Prezesem Ergis S.A. oraz Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych, na temat odpadów z tworzyw sztucznych:

  • Rzeczpospolita Gdy opakowania stają się odpadami, pojawia się problem
  • rp.pl Gdy opakowania stają się odpadami, pojawia się problem (pełna wersja w załączeniu)

 

08 mar
2019

08.03.2019

8 marca

1. Szacuje się, że w Polsce recyklingowi podlega 38% opakowań z tworzyw sztucznych. O tym, jak ważne są wszelkie inicjatywy związane z ograniczaniem plastiku wśród odpadów, świadczy ubiegłoroczna akcja Greenpeace, przeprowadzona we współpracy z ruchem „Uwolnij się od plastiku". W ramach 239 zbiórek plastikowych odpadów przeprowadzonych w 42 krajach świata zebrano 187 tys. wyrzuconych luzem opakowań. W artykule zawarto m.in. wypowiedź Roberta Szymana, Dyrektora PZPTS, który uważa że recykling opakowań po chemii gospodarczej oraz po kosmetykach nie stanowi problemu przy obecnych możliwościach technicznych. Podstawową sprawą jest wydzielenie odpowiednich strumieni jednorodnych polimerów z odpadów, co jest trudniejsze niż w przypadku wody i napojów, które są w jednorodnych butelkach PET. Obecnie trudno szacować, jaki procent opakowań po chemii gospodarczej i kosmetykach zostaje poddany recyklingowi, jednak możemy mieć pewność, że jeżeli produkty te trafią do żółtego worka, to zostaną powtórnie przetworzone przynajmniej w znacznej części:

  • Handel Kropla drąży skałę

05 mar
2019

05.03.2019

5 marca

1. Konfederacja Lewiatan i Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych zwrócili się do Ministerstwa Środowiska z petycją w sprawie nowelizacji z dnia 20.07.2018 r. Ustawy o odpadach i przepisów wykonawczych do tej nowelizacji. Wysunięto propozycję, aby z ustawowego obowiązku zabezpieczenia roszczeń zostali wyłączeni posiadacze odpadów nabywający odpady za cenę netto średnioroczną przewyższającą stawkę przewidzianą dla zabezpieczenia roszczeń:

 

28 lut
2019

28.02.2019

28 luty

1. Wywiad z Robertem Szymanem, Dyrektorem Generalnym PZPTS, nt. recyklingu w Polsce. Dobre systemy zarządzania odpadami i rozwój nowych technologii to główne czynniki, dzięki którym Polska mogłaby stać się przynajmniej jednym z wiodących krajów UE, jeśli chodzi o recykling, uważa Robert Szyman. Pomimo tego, że wskaźnik recyklingu odpadów tworzyw sztucznych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat wzrósł prawie dwukrotnie, recyklingowi poddawane jest nadal mniej niż 30% odpadów. Zgodnie z pakietem dyrektyw odpadowych, przyjętym przez państwa członkowskie UE, recykling odpadów opakowaniowych do 2025r.  ma wynieść 65%, a w 2030 r. ma to być o 5% więcej:

 

19 lut
2019

19.02.2019

19 luty

  1. Znowelizowana kilka miesięcy temu ustawa o odpadach nałożyła na niektórych posiadaczy odpadów nieuzasadnione i nadmiernie uciążliwe obowiązki, nieproporcjonalne do ryzyka jakie wiąże się z prowadzoną przez nich działalnością.  Konfederacja Lewiatan i Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych uważają, że posiadacze odpadów o znacznej wartości nabywczej powinni być wyłączeni z regulacji ustawy,w szczególności dotyczących zabezpieczenia roszczeń i monitoringu wizyjnego oraz sporządzania operatów przeciwpożarowych:
  • prestiz.info.pl Za dużo biurokracji w ustawie o odpadach
  • alebank.pl Za dużo biurokracji w ustawie o odpadach
  • wzp.org.pl Lewiatan: Za dużo biurokracji w ustawie o odpadach

 

 

01 lut
2019

01.02.2019

1 luty

  1. Poziom recyklingu wszystkich opakowań wprowadzonych do polskich gospodarstw domowych wynosi jedynie 40%. Problem produkcji, konsumpcji i gospodarowania odpadem plastikowym jest problemem globalnym. Dlatego UE rozpoczęła wdrażanie przepisów, których celem jest zminimalizowanie negatywnych skutków oddziaływania odpadów powstałych z tworzyw sztucznych na środowisko (m.in. dotyczących patyczków higienicznych - przyjęcie dyrektywy jest oczekiwane w pierwszym kwartale 2019 r.). W materiale wspomniano także, że dr Tadeusz Nowicki, Prezes PZPTS prognozuje że recykling opakowań kosmetycznych na większą skalę w Polsce powinien ruszyć za 10 lat. W tej chwili technologia pozwala na 100% odzyskiwanie opakowań z politereftalanu etylenu (PET):
  • wiadomoscikosmetyczne.pl Recykling opakowań kosmetycznych to na razie przyszłość, ale trend zero waste się umacnia