30 sty
2014

Stanowisko PZPTS w/s ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych jest żywotnie zainteresowany poprawą poziomów selekcji i recyklingu odpadów komunalnych w tym przede wszystkim odpadów tworzyw sztucznych.Środowisko  przetwórców tworzyw sztucznych jest szczególnie zainteresowane tym  zagadnieniem nie tylko ze względu na fakt, że niekontrolowane odpady trafiając do środowiska negatywnie wpływają na...

Czytaj więcej
20 sty
2014

Stanowisko PZPTS w/s raportu BIOIS dot. lekkich torebek foliowych

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych zajął stanowisko w sprawie analizy Agencji BIOIS, które posłużyło Komisji Europejskiej do podjęcia decyzji o wycofaniu torebek foliowych spod regulacji dyrektywy 94/62/WE w celu zmniejszenia wpływu lekkich torebek foliowych  (Ocena Wpływu wykonana przez BIOIS). ...

Czytaj więcej