30 sty
2014

Stanowisko PZPTS w/s ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Stanowisko PZPTS w/s ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych jest żywotnie zainteresowany poprawą poziomów selekcji i recyklingu odpadów komunalnych w tym przede wszystkim odpadów tworzyw sztucznych.Środowisko  przetwórców tworzyw sztucznych jest szczególnie zainteresowane tym  zagadnieniem nie tylko ze względu na fakt, że niekontrolowane odpady trafiając do środowiska negatywnie wpływają na wizerunek branży, ale również nie dają możliwości ich wykorzystania w produkcji. Poziom podaży surowców z odzysku może pozytywnie wpłynąć na ogólny poziom cen surowców  niezbędnych dla przetwórców.