05 mar
2024

PPWR - stanowisko w sprawie zakazu stosowania folii termokurczliwych i grupujących

Europejscy producenci, we wspólnym piśmie, wyrazili zaniepokojenie proponowanym zakazem stosowania folii termokurczliwych i grupujących w Załączniku V do PPWR.

Zakaz mógłby mieć poważne konsekwencje dla branży tworzyw sztucznych i mógłby doprowadzić do utraty miejsc pracy, utrudnienia wzrostu gospodarczego i zagrożenia konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw w stosunku do innych krajów.

Cieszy nas niezmiernie fakt, że wśród sygnatariuszy pisma znalazły się firmy i stowarzyszenia z Polski, w tym członkowie PZPTS.

Całość dokumentu udostępniamy do pobrania poniżej.