19 lut
2024

Ocena obecnego statusu negocjacji trójstronnych w sprawie PPWR - rekomendacje PZPTS

Udostępniamy do pobrania analizę dotyczącą statusu rozmów trójstronnych w sprawie projektu unijnego rozporządzenia dotyczącego opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR) w odniesieniu do najważniejszych w naszej ocenie zapisów. W dniu 16.02.2024 została ona wysłana do Europarlamentarzystów reprezentujących Polskę z prośbą o uwzględnienie w dyskusji następujących punktów:

1. Ogólnounijne, ujednolicone przepisy dotyczące opakowań, aby zapobiec fragmentacji rynku wewnętrznego;
2. Uchylenie przepisów specjalnych i wyjątków od zakazów dotyczących konkretnych materiałów, celów redukcyjnych, wymagań dotyczących możliwości recyklingu oraz wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu, a także ponownego użycia;
3. Umożliwienie systemu łączenia zasobów w celu osiągnięcia limitów wykorzystania recyklatu;
4. Definicja recyklingu „na skalę” na podstawie zdolności recyklingu;
5. Niewystarczająca ocena skutków i nieprawidłowości proceduralne.

Szczegóły w załączonym dokumencie.