30 sty
2024

Zrównoważone użycie tworzyw sztucznych - wspólny apel przemysłu

Osiem organizacji europejskiego łańcucha wartości tworzyw sztucznych ogłosiło wspólne wezwanie do działania „Wspólnie na rzecz bardziej zrównoważonych tworzyw sztucznych”, które dotyczy czterech priorytetów, nad którymi pracuje europejski przemysł tworzyw sztucznych. Podejmując wspólne działania, chcemy zapewnić Europie możliwość dalszego czerpania korzyści z wkładu tworzyw sztucznych w dobrostan społeczeństwa i ochronę środowiska w przyszłości.

Obieg zamknięty, odpady morskie, zdrowie i bezpieczeństwo oraz zmiany klimatyczne to cztery priorytety, nad którymi pracujemy wraz z kluczowymi stronami zainteresowanymi, aby poprawić zrównoważony rozwój tworzyw sztucznych. We wspólnym zaproszeniu do działania zaproponowano zalecenia dotyczące dalszego udoskonalania rozwiązań mających na celu położenie kresu powstawaniu odpadów z tworzyw sztucznych w środowisku i poprawę obiegu zamkniętego.