28 lis
2023

Projekt PPWR wymaga dalszych zmian - komunikat EuPC

Publikujemy poniżej komunikat prasowy Europejskiego Stowarzyszenia Przetwórców Tworzyw Sztucznych, którego PZPTS pozostaje aktywnym członkiem.

 

Warszawa, 28 listopada 2023 r.

Projekt PPWR nadal wymaga zmian. Stanowisko Europejskiego Stowarzyszenia Przetwórców Tworzyw Sztucznych (EuPC).

W ubiegłym tygodniu Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko negocjacyjne w sprawie rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR) zaproponowanego w ubiegłym roku przez Komisję Europejską. Niestety, wiele poprawek ze wstępnego raportu Komisji Ochrony Środowiska, które odnoszą się wyłącznie do opakowań z tworzyw sztucznych, zostało przegłosowanych podczas sesji plenarnej.

- Cele neutralności opakowań i podobne cele w zakresie obiegu zamkniętego materiałów stworzą równe szanse, których Europa naprawdę potrzebuje - stwierdził dyrektor zarządzający EuPC Bernard Merkx w swojej pierwszej reakcji na głosowanie.

Europejscy Przetwórcy Tworzyw Sztucznych są rozczarowani bezpodstawnymi działaniami skierowanymi przeciwko tworzywom sztucznym, które wydają się być oparte głównie o emocje. Niektóre przykłady takich emocjonalnie motywowanych głosowań to specjalne cele redukcyjne dla niektórych opakowań z tworzyw sztucznych, zwolnienia dla opakowań wielomateriałowych z limitów wykorzystania recyklatu oraz zakazy dotyczące jednorazowych folii stretch, ale nie tylko.

Brak racjonalnego wsparcia dla branży przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych, która pracuje nad poprawą zrównoważonego rozwoju, recyklingu, obiegu zamkniętego, a także nad poprawą efektywności wprowadzanych opakowań, jest straconą szansą. Z naszej perspektywy należało zająć się takimi tematami, jak dodatkowe odpady żywnościowe jako bezpośrednia konsekwencja zmian, podczas gdy kwoty ponownego wykorzystania opakowań z tworzyw sztucznych i inne również nie zostały dobrze ocenione. Naszym zdaniem przegłosowane poprawki nie przyniosą zatem oczekiwanych celów środowiskowych, do których dąży Parlament.

Proponowane cele opierają się na założeniu stałej dostępności wysokiej jakości surowców pochodzących z recyklingu, co już dziś okazuje się niewystarczające. Liniowe systemy gospodarowania odpadami w wielu państwach członkowskich, z wciąż otwartymi składowiskami i dotowanymi spalarniami, od lat blokują wymagane dodatkowe inwestycje w wysokiej jakości infrastrukturę i zaawansowane technologicznie systemy zbiórki, sortowania i recyklingu.

Praktyczne rozwiązania, takie, jak systemy oparte na kredytach i wyraźne wyłączenia, muszą zostać uwzględnione w ostatecznej wersji PPWR, aby umożliwić branży przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych, składającej się głównie z małych i średnich przedsiębiorstw, oraz ich klientom, skuteczne przestrzeganie przepisów i wspieranie rynku wysokiej jakości materiałami pochodzącymi z recyklingu w celu ich dalszego rozwoju.

Inne obawy wynikają z zakazu stosowania opakowań o stopniu recyklingu D lub niższym, co może negatywnie wpłynąć na przyszłe innowacje i będzie miało nieprzewidywalny wpływ na wiele formatów opakowań poddawanych recyklingowi. Możliwość przyjęcia przez państwa członkowskie bardziej rygorystycznych środków krajowych ostatecznie podważa ducha harmonizacji rozporządzenia i grozi powstaniem efektu mozaiki, którego jesteśmy dziś świadkami na arenie zrównoważonego rozwoju.

Jednocześnie jednak EuPC z zadowoleniem przyjmuje wiele pozytywnych poprawek, w szczególności wyłączenie towarów niebezpiecznych z zakresu rozporządzenia, różne wyłączenia w ramach obowiązku ponownego użycia oraz możliwość wyłączenia opakowań o wysokim wskaźniku recyklingu dla formatów opakowań zgodnie z załącznikiem V.

Obecnie uwaga musi teraz skupić się na Radzie, gdzie zostanie poruszonych wiele nierozstrzygniętych aspektów w celu wspólnej pracy na rzecz nowej ery zrównoważonych opakowań i ich przyszłości. Ufamy, że Rada, która jest bliższa rzeczywistości, skupi się na odpowiednich fragmentach rozporządzenia UE, biorąc pod uwagę nasze obawy, przed wyborami do UE w czerwcu 2024 roku.

Branża przetwórstwa tworzyw sztucznych nadal pozostaje otwarta na strategiczny dialog oparty na faktach.

Utworzone w 1989 r., mające swoją siedzibę w Brukseli, EuPC jest stowarzyszeniem handlowym europejskich przetwórców tworzyw sztucznych na poziomie Unii Europejskiej. Jego głównym celem jest przyczynienie się do stworzenia otwartego i sprawiedliwego środowiska handlowego dla przetwórców tworzyw sztucznych w Europie. Obecnie EUPC reprezentuje 28 krajowych stowarzyszeń i 18 organizacji sektorowych, tworząc silny głos dla europejskiego przemysłu przetwórców tworzyw sztucznych. PZPTS jest aktywnym członkiem EuPC.

Przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych w Polsce tworzy ponad 7,5 tys. przedsiębiorstw, głównie MŚP, z łącznym zatrudnieniem około 160 tys. osób. 

Dodatkowych informacji udzielają Robert Szyman i Maciej powroźnik (kontakt).