22 wrz
2023

Wezwanie do stworzenia ram polityki opartych na nauce i neutralnych politycznie

Publikujemy pismo, w którym organizacje branżowe, wśród których jest Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych (EuPC), wzywają do stworzenia ram regulacyjnych, które z jednej strony, wesprą i przyspieszą stworzenie obiegu zamkniętego opakowań z tworzyw sztucznych, ale z drugiej strony nie będą dyskryminujące dla jednego materiału względem innych.

Poniżej podstawowe tezy dokumentu:

• Europa potrzebuje prawdziwie zrównoważonego systemu opakowań z tworzyw sztucznych, który będzie w stanie konkurować na całym świecie. W tym kontekście wspieramy ramy polityki UE mające na celu najlepszą ogólną poprawę stanu środowiska bez dyskryminowania jednego konkretnego materiału względem innych;
• Niestety kilka zapisów PPWR wyraźnie wskazuje na coraz mniej neutralne materiałowo podejście;
• Organizacje uważają, że wyłączenie określonego materiału z ponownego wykorzystania stworzyłoby nieuczciwą przewagę konkurencyjną, bez poprawy gospodarki o obiegu zamkniętym opakowań;
• Takie działania udaremniają rozwój innowacyjnych technologii i rozwiązań;
• Jak potwierdza niezależny raport ReShaping Plastics z 2022 r., zastąpienie tworzyw sztucznych innymi materiałami daje bardzo ograniczone możliwości zastopowania zmian klimatycznych: produkcja innych materiałów, bardziej niż tworzyw sztucznych, przyczynia się do emisji CO2;
• Podpisane stowarzyszenia wzywają decydentów do zapewnienia, że PPWR pozostanie neutralna pod względem materialnym.

Pismo udostępniamy do pobrania poniżej.