22 maj
2023

Wspólne stanowisko branżowe dot. dostępu do rynku recyklatów

Publikujemy wspólne stanowisko branżowe, podpisane m.in. przez Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych, dot. dostępu do rynku recyklatów.

Po opublikowaniu projektu raportu unijnej Komisji Środowiska, sygnatariusze wyrażają zaniepokojenie kilkoma poprawkami legislacyjnymi dającymi priorytetowy dostęp do surowców pochodzących z recyklingu ograniczonej liczbie podmiotów, takich jak producenci butelek na napoje.

Przyznanie priorytetowego dostępu określonej grupie podmiotów - określane również jako "prawo pierwszej odmowy" - doprowadzi po pierwsze do ograniczenia wewnętrznego rynku recyklatów tworzyw sztucznych w UE, uniemożliwiając podmiotom działającym na wolnym rynku konkurowanie na równych zasadach, co bezpośrednio narusza unijne przepisy dotyczące konkurencji.

Po drugie, osłabi to całą pracę wykonaną przez sektor gospodarki odpadami tworzyw sztucznych w celu wytworzenia wysokiej jakości recyklatów, utrudniając jednocześnie wzrost jakości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.

Pełne stanowisko publikujemy w załączeniu.