07 gru
2022

Stanowisko ogólne PZPTS do nowej regulacji UE ws. opakowań

PZPTS przyjmuje z zadowoleniem niektóre zapisy projektu regulacji UE ws. opakowań tzw. Packaging and Packaging Waste Regulation zwłaszcza w obszarrze projektowania opakowań do recyklingu oraz ograniczenia ilości zbędnych opakowań. Także przepisy dotyczące minmalnych wymogów dla systemu kaucyjnego, czy oznakowania opakowań dla poprawy selekcji i odzysku są pożądane dla branży. Jednak częśc zapisow wzbudza kotrowersje i obawy, jak choćby mnimalne poziomy użycia recyklatu do opakowań przeznaczonych do żywnosci. Pełny tekst stanowiska w załączeniu.