09 wrz
2022

Pismo PZPTS do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

PZPTS wystosował kilka dni temu pismo do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie podwyżek cen energii. Poniżej publikujemy najważniejsze kwestie w nim poruszone zaś do pobrania udostępniamy całość pisma. 

Przetwórcy tworzyw sztucznych są poważnie zaniepokojeni znacznymi podwyżkami cen energii elektrycznej, które obserwujemy na przestrzeni ostatniego roku. Energia elektryczna jest istotnym składnikiem kosztu (ok. 35 %) produkcji wyrobów, a wraz z rosnącym kursem złotego w stosunku do Euro może stanowić poważną barierę w handlu z krajami UE. Przetwórcy realizują większość sprzedaży poza krajem na terenie UE.

Zgodnie z analizami Energy Solution spółki energetyczne zawyżają ceny energii bez realnego uzasadnienia. Jak słusznie się wskazuje, polska energetyka opiera się na węglu kamiennym pozyskiwanym ze źródeł krajowych. Koszt pozyskiwanej w ten sposób energii powinien być przynajmniej 3-krotnie niższy. Obecne wydobycie krajowe na poziomie 55 mln ton oraz popyt do celów energetycznych na poziomie ok. 40 mln nie uzasadniają wysokich cen energii elektrycznej. Nawet przy założeniu niewielkiego importu droższego węgla do celów energetycznych sytuacja pozostanie stabilna.

Tymczasem zyski nadzwyczajne realizowane przez sektor energetyki nie są źródłem finansowania infrastruktury wytwórczej i przesyłowej, co tym bardziej może negatywnie odbić się na kondycji gospodarki.

W wyniku zaistniałej sytuacji grożącej silnym impulsem inflacyjnym oraz destabilizacją gospodarki proponujemy:

1/Zamrożenie cen energii elektrycznej na kolejny rok.
2/Wprowadzenie dodatkowych ulg dla przedsiębiorstw dla których koszt energii elektrycznej stanowi istotny element dla utrzymania działalności i objęcie nią także przetwórców tworzyw sztucznych.
3/Zablokowanie marż wytwórców energii do chwili zwiększenia konkurencyjności na rynku wytwórców.
4/Zablokowanie cen hurtowych energii na 2023 w układzie koszt plus średnia marża wieloletnia.