18 lip
2022

Rozszerzenie Platformy MORE o monitorowanie recyklatów z PCW - komunikat EuPC

Bruksela, 13 lipca 2022 r.

INFORMACJA PRASOWA

Circular Plastics Alliance (Sojusz dla tworzyw sztucznych w obiegu zamkniętym) rozszerza zakres Platformy MORE do monitorowania wykorzystywania recyklatów w UE

W lutym br. platforma MORE (Monitoring Recyklatów w Europie) została oficjalnie zatwierdzona jako baza inicjatywy Circular Plastics Alliance (CPA) do zbierania danych na temat polimerów z recyklingu (tzw. recyklatów) wykorzystywanych w przemyśle przetwórstwa w całej Europie. Obecnie zakres platformy został rozszerzony o polimery pochodzące z recyklingu polichlorku winylu (PCW). Decyzja o dodaniu recyklatów PCW została podjęta przez Sekretariat Monitoringu CPA wspólnie z Grupą Roboczą ds. Monitoringu CPA pod koniec czerwca br.

Platforma cyfrowa MORE, zarządzana przez Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych (EuPC), służy do monitorowania wyników sektora przetwórstwa tworzyw sztucznych w drodze do osiągnięcia wyznaczonego przez Komisję Europejską celu, jakim jest wykorzystywanie rocznie co najmniej 10 milionów ton tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w produkcji nowych produktów w UE do 2025 roku.

Cieszę się, że możemy ogłosić rozszerzenie zakresu platformy MORE o polimery pochodzące z recyklingu PCW. Dzięki MORE nasza branża może monitorować swoje starania w kierunku osiągnięcia zamkniętego obiegu gospodarki tworzywami sztucznymi a rozszerzenie jej zakresu oznacza, że do MORE będą mogły dołączyć kolejne firmy – powiedział Alexandre Dangis, dyrektor zarządzający Europejskiego Stowarzyszenia Przetwórców Tworzyw Sztucznych (EuPC).

Platforma MORE jest obecnie dostępna dla firm zajmujących się przetwarzaniem tworzyw sztucznych we wszystkich krajach europejskich a liczba organizacji raportujących na niej swoje wolumeny stale rośnie. W przygotowaniu są kolejne aktualizacje platformy w przyszłym roku, dlatego trwają prace nad stworzeniem na niej nowego modułu recyklingowego ze względu na zapotrzebowanie zgłaszane przez użytkowników.

Platforma MORE została uruchomiona przez EuPC we współpracy ze stowarzyszeniami członkowskimi w kwietniu 2019 r. dla monitorowania i rejestrowania starań branży w drodze do osiągnięcia celu UE, jakim jest wykorzystywanie co najmniej 10 milionów ton polimerów pochodzących z recyklingu rocznie w latach 2025-2030.

O MORE:

MORE (Monitoring Recyklatów w Europie) to ogólnoeuropejska cyfrowa platforma służąca do monitorowania wykorzystania polimerów pochodzących z recyklingu (recyklatów) w europejskim przemyśle przetwórstwa tworzyw sztucznych. MORE pomaga branży tworzyw sztucznych we wprowadzaniu gospodarki obiegu zamkniętego poprzez gromadzenie w jednym miejscu danych o recyklatach, które są wykorzystywane przez firmy przetwarzające tworzywa sztuczne do produkcji nowych wyrobów oraz poprzez stymulowanie większego wykorzystania polimerów pochodzących z recyklingu.

Więcej informacji udziela biuro PZPTS. Dane w zakładce "kontakt".