31 sty
2022

Główne kierunki rozwoju recyklingu PET zdefiniowane w nowym badaniu

Nowe dane dotyczące zbiórki, zdolności przerobowych i produkcji w 2020 r. wykazują wzrost wszystkich mierzonych czynników, wskazując na stałe dążenie branży PET w Europie do gosporadki o obiegu zamkniętym. Znaczny wzrost, dokładnie o 21%, obserwuje się w szczególności na rynku recyklingu.

Produktami, których dotyczył wzrost były m. in. tacki, arkusze i butelki platsikowe. Ze względu na cele i zobowiązania jakich podejmuje się branża udział rPET nadającego się do kontaktu z żywnością w produkcji butelek do napojów będzie nadal wzrastał. Przetworzony PET jest wykorzystywany również do produkcji włókien (24%), taśm (8%) i formowania wtryskowego (1%) oraz innych zastosowań (2%).

Ponadto, jak stwierdzono w raporcie, do 2025 r. w 19 państwach członkowskich UE będą funkcjonować systemy kaucyjne (DRS) dla butelek PET. Obecnie siedem państw członkowskich UE, które wprowadziły DRS, osiąga wskaźniki sortowania dla recyklingu na poziomie 83% lub wyższym. Oznacza to, że w związku z dyrektywą SUP, założone cele zostały już w znacznym stopniu osiągnięte, a w okresie do 2025 r. ilość zebranych odpadów, jak również ich jakość, prawdopodobnie znacznie wzrosną.

Nadal istnieją jednak pewne wyzwania. Na przykład, aby osiągnąć 90-procentowy poziom zbiórki oraz obowiązkowe poziomy zawartości surowców wtórnych, Europa będzie musiała zwiększyć recykling o co najmniej jedną trzecią do roku 2029. Potrzebna jest również jak największa innowacyjność w branży.

Raport dostępny na stronie: www.plasticsrecyclers.eu Życzymy miłej lektury.