17 sty
2022

Projekt Rozporządzenia KE ws. materiałów i artykułów z recyklingu do kontaktu z żywnością

Komisja Europejska pracowała od trzech lat nad nowym rzoporządzeniem dotyczącycm materiałów z recyklingu do kontaktu z żywnoscią, które zastąpi Rozporządznie  EC 282/2008. Projekt Rozporzadzenia ukazał się 6-go grudnia do konsultacji w terminie do 18-go stycznia  Europejskie stowarzyszenia branżowe przesłały swoje stanowiska w ramach konsultacji. Branża dość krytycznie ustosunkowała się do nowego rozporządzenia, oceniła, że nowe projektowane zapisy spowodują poważne ograniczenia w użyciu matriałów z recyklingu do kontaktu z żywnoscią zamiast udrożnienia. W obliczu wyzwań związanych z planami Unii Europejskiej, często także promowanych przez innych interesariuszy, jak organizacje pro środowiskowe, należy wdrożyć ideę GOZ i zawracać jak największy strumień odpadów ponownie do produkcji ograniczając użycie surowców pierwotnych. Tymczasem projekt, który powinien mieć na celu zmaterialzowanie tej idei i stworzenie narzędzi do realizacji celów związanych choćby z planami wprowadzania obowiązkowej zawartości recyklatu w gotowych wyrobach zdecydowanie utrudnia nawet obecne wypracowane procesy. Poniżej projekt oraz uwagi EuPC (Europejskiego Stowarzyszenia Przetwórców Tworzyw Sztucznych) przesłane do Komisji w ramach konsultacji.