09 lip
2021

Project MERLIN - nowe rozwiązanie zwiększające poziom recyklingu odpadów

Informujemy o rozwoju nowego projektu, w ramach programu Horyzont 2020, koordynowanego przez ośrodek badawczy ITENE. Obecnie projekt  skupia 14 europejskich partnerów mających wspólny cel: opracowanie przełomowych rozwiązań z zaskresu sortowania, rozwarstwiania i recyklingu sztywnych i elastycznych wielowarstwowych opakowań z tworzyw sztucznych.

W załączeniu komunikat prasowy wraz ze szczegółami. 

Patronat nad projektem ma EuPC - Europejskiej Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych