16 cze
2021

Walne Zgromadzenie PZPTS wybrało władze Związku

Warszawa, 16 czerwca 2021 r.

PZPTS ma nowe władze

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych, które odbyło się 14 czerwca br., podsumowało ostatni rok pracy i wytyczyło cele do osiągnięcia. Ze względu na upływ kadencji wybrano również władze Związku. Funkcję Prezesa Zarządu członkowie ponownie powierzyli Tadeuszowi Nowickiemu .

Walne Zgromadzenie z powodów bezpieczeństwa pandemicznego drugi rok z rzędu obradowało w formule zdalnej. W jego trakcie obradujący podsumowali ostatni rok pracy związku, gdy Związek koncentrował się na takich zagadnieniach, jak implementacja dyrektywy SUP do polskiego porządku prawnego, zagadnienia związane z Rozszerzoną Odpowiedzialnością Producenta (ROP), sytuacja firm recyklingowych w trakcie pandemii, pojawienie się plastic tax czy system depozytowy.

W nowej kadencji organizacja będzie się nadal skupiać na pracach nad planowanymi zmianami w otoczeniu legislacyjnym branży (gospodarka odpadami, recykling, ochrona środowiska), jak również kontynuować nad zagadnieniami takimi, jak SUP, ROP, Gospodarką Obiegu Zamkniętego, jak i systemem depozytowym.

W związku z upływem kadencji PZPTS wybrał również nowe władze. W skład zarządu weszli:

  • Tadeusz Nowicki (prezes)
  • Wojciech Filek
  • Marek Kapłucha
  • Paweł Kiełczawa
  • Lech Skibiński

Nowi członkowie zarządu to Paweł Kiełczawa i Lech Skibiński. Paweł Kiełczawa to absolwent Politechniki Wrocławskiej i francuskiej Ecole Superieure des Mines w Nancy. W swojej karierze zarządzał fabrykami grupy Danone, a obecnie szefuje polskiej gałęzi francuskiej firmy Guillin, oferującej standardowe oraz innowacyjne opakowania dla przemysłu spożywczego.

Lech Skibiński od ponad 28 lat jest związany z Korporacją KGL (wiceprezes zarządu), która jest dostawcą granulatów polimerów termoplastycznych oraz producentem opakowań spożywczych z tworzyw sztucznych i narzędzi produkcyjnych (form) na maszyny termoformujące i wtryskarki.

- Dziękuję za zaufanie, jakim ponownie obdarzyli mnie członkowie PZPTS, a swój wybór na prezesa zarządu w sytuacji, gdy stoi przed nami, jako branżą, szereg wyzwań, traktuję jako poważne wyzwanie. Szczególnie istotne są kwestie związane z dyrektywą SUP i jej implementacją, nowym systemem Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta czy systemem depozytowym. Jestem pewien, że pracy nam nie zabrakniestwierdza Tadeusz Nowicki, prezes zarządu Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

Walne Zgromadzenie wybrało też Radę Nadzorczą, której przewodniczącym został ponownie Marek Górski. Pozostali członkowie RN to Małgorzata Kot, Agata Mach, Stanisław Chmielewski i Jakub Franek.