31 maj
2021

Tadeusz Nowicki (PZPTS) wybrany do władz międzynarodowego stowarzyszenia EuPC

Tadeusz Nowicki, prezes zarządu Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych, został  wybrany do Rady Nadzorczej (SteeringComitee) EuPC, europejskiego stowarzyszenia zrzeszającego krajowe organizacje przetwórców tworzyw sztucznych. Po raz drugi Tadeusz Nowicki będzie jedynym reprezentatem spoza „starej Europy” we władzach tej tak ważnej dla Gospodarki w Obiegu Zamkniętymym organizacji.

W trakcie trwającego w Brukseli dorocznego Walnego Zgromadzenia europejskiego stowarzyszenia przetwórców tworzyw sztucznych (European Plastic Converters) wybrano nowe władze organizacji.

Po raz drugi Tadeusz Nowicki będzie jedynym reprezentatem spoza „starej Europy” we władzach tej tak ważnej dla Gospodarki w Obiegu Zamkniętymy organizacji.Dr Tadeusz Nowicki jest założycielem i wspólwłascicielem  Grupy Ergis, od wielu lat pełni również funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

- Cieszy mnie zaufanie, jakim obdarzają  mnie członkowie EuPC. Przed całą naszą branżą stoi szereg wyzwań, związanych zarówno ze zmianami legislacyjnymi na poziomie europejskim, jak i presją, jakiej poddawane są tworzywa ze strony opinii publicznej. Szczególnie dotyczy to zagadnień związanych z recyklingiem i szerzej – z zagadnieniami dotyczącymi modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. Wierzę, że w ramach EuPC będziemy w stanie skutecznie bronić naszych interesów i doprowadzić do sytuacji, w której Europa będzie doceniać wszystkie zalety plastiku, a jednocześnie będą się one przyczyniać do ochrony środowiska naturalnegowyjaśnia Tadeusz Nowicki, prezes zarządu Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

EuPC powstało w roku 1989, jego siedzibą od początku istnienia była Bruksela. Zrzesza 28 organizacji krajowych i 18 stowarzyszeń sektorowych. Jej celem są otwarte i sprawiedliwe warunki funkcjonowania dla firm z branży przetwórców tworzyw sztucznych. Stowarzyszenie skupia się na zagadnieniach regulacji rynkowych i rozwoju rynku plastików.