12 kwi
2021

List władz EuPC do Komisarza ds. rynku wewnętrznego i Przewodniczącej KE

Bruksela, dnia 6 kwietnia 2021 r.

Do: Pan Thierry Breton, Komisarz ds. rynku wewnętrznego

Cc: Ursula von der Leyen, Przewodnicząca Komisji Europejskiej

Temat: Niedobór surowców zagraża produkcji podstawowych towarów w Europie

Szanowny Panie Komisarzu!

W chwili obecnej europejska branża przetwórstwa tworzyw sztucznych boryka się z poważnymi niedoborami surowców i ekstremalnym wzrostem cen, które nie tylko zagrażają ekonomicznemu przetrwaniu wielu małych i średnich przedsiębiorstw, ale także produkcji niezliczonych wyrobów, począwszy od zastosowań w budownictwie i przemyśle motoryzacyjnym, a skończywszy na podstawowych towarach w łańcuchach dostaw żywności i farmaceutyków.

Od początku tego roku producenci wyrobów z tworzyw sztucznych doświadczają poważnych zastojów w dostawach surowców. Problemy z dostawami stały się coraz bardziej powszechne i dotyczą takich substancji jak polipropylen, polichlorek winylu i polietylen oraz specjalnych dodatków do tworzyw sztucznych, takich jak ftalany, które nadają produktom unikalne właściwości i są kluczowe w recepturach. Poważne zakłócenia na rynku, które mają obecnie miejsce w całej Europie, są symptomem strukturalnego braku równowagi w Europie pomiędzy lokalną produkcją a popytem na surowce i dodatki. Bez przywrócenia tej równowagi, okresowe powtarzanie się poważnych zakłóceń w łańcuchu produkcyjnym jest bardzo prawdopodobne. Ostatecznie również klienci końcowi ponoszą szkody z powodu zakłóceń w dostawach (pół)wyrobów.

Europa jest importerem netto surowców z gumy i tworzyw sztucznych, a zatem jest wyjątkowo podatna na zakłócenia na rynku. Obecne niedobory spowodowane są poprawą sytuacji gospodarczej na świecie w połączeniu z eksportem tworzyw sztucznych z Europy do Azji i Ameryki Północnej. Przyczyniają się do tego również problemy logistyczne związane z brakiem kontenerów do Europy, a także mniejsza produkcja tworzyw sztucznych w USA. Ponadto zapotrzebowanie na niektóre surowce do produkcji artykułów ochronnych przeciwko COVID-19 jest bardzo wysokie. Do tego dochodzi bezprecedensowo duża liczba deklaracji siły wyższej.

Ponad 50.000 małych i średnich przedsiębiorstw, które tworzą branżę przetwórstwa tworzyw sztucznych, znajduje się pod silną presją, wciąż odbudowując się po skutkach pandemii COVID-19, a obecnie w obliczu niedoboru surowców, który nie tylko drastycznie zwiększył koszty produkcji, ale grozi jej całkowitym wstrzymaniem. Ostatnie badania przeprowadzone wśród przetwórców tworzyw sztucznych w kilku państwach członkowskich wykazały, że kryzys dostaw dotknął ponad 90% z nich, a wielu jest zmuszonych do ograniczenia produkcji i przyjmowania mniejszej liczby nowych klientów lub nie przyjmowania żadnych, aby móc wywiązać się z dotychczasowych umów. Jeżeli sytuacja ta będzie się dalej utrzymywać, nie będzie już można zagwarantować dostaw podstawowych towarów dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego.

W wielu przypadkach przejście na materiały pochodzące z recyklingu jest wykonalne tylko w ograniczonym zakresie. W wielu zastosowaniach prawne przepisy bezpieczeństwa, przeszkody techniczne i wymagania jakościowe uniemożliwiają obecnie szersze wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu. Szczególnie w przypadku wspomnianych towarów pierwszej potrzeby. Recyklaty nie są jeszcze dostępne w wystarczających ilościach i stałej jakości. Tam, gdzie recyklaty są uznaną alternatywą, ich ceny znacznie wzrastają w porównaniu z materiałami pierwotnymi, a dostępność maleje.

Dlatego z wielką pilnością wzywamy Państwa do rozważenia dodatkowych środków wsparcia finansowego w ramach unijnego planu naprawczego dla branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, aby zapewnić ciągłość produkcji podstawowych towarów i uniknąć utraty miejsc pracy w Europie. Krótkoterminowe środki pomocowe mogłyby polegać na obniżeniu unijnych ceł importowych na polimery lub na pomocy finansowej dla przedsiębiorstw, które muszą wstrzymać produkcję z powodu braku surowców, takich jak polimery i/lub dodatki. Ważnymi celami długoterminowymi powinny być zmniejszenie zależności od importu surowców oraz ewentualne zrewidowanie i dogłębne przeanalizowanie aktualnego poziomu deklaracji siły wyższej w Europie.

W celu uzyskania dalszych informacji pozostajemy do Państwa dyspozycji i chętnie umówimy się na rozmowę telefoniczną by porozmawiać o szczegółach.

Z poważaniem,

Renato Zelcher - Przewodniczący EuPC

Alexandre Dangis - Dyrektor Generalny