05 mar
2021

Pismo PZPTS do Ministra Klimatu i Środowiska ws. wytycznych KE do dyrektywy SUP

W dniu 22 lutego 2021 PZPTS wystosował pismo do Ministra Klimatu i Środowiska, w którym wyraził zaniepokojenie sposobem wdrażania Dyrektywy SUP. Wg. przedstawicieli Związku "główny cel, jakim powinno być ułatwienie państwom członkowskim zharmonizowanej transpozycji do prawa krajowego został wypaczony przez nadgorliwe podejście wykraczające poza jego zakres".

Wątliwości PZPTS dotyczączą podejścia do pojemników na żywność. W zakres wytycznych zostały wprowadzone między innymi opakowania zbiorcze, których nie można uznać za jednorazowe. Nie zauważa się również pozytywnych walorów tworzyw w kontekście higieny, tak ważnej w czasie pandemii. 

Całość pisma udostępniamy w załączeniu.