18 sty
2021

Dyrektywa SUP - wytyczne do dyrektywy

W styczniu 2021 Komisja Europejska przedstawiła do konsultacji publicznych kolejny projekt wytycznych do dyrektywy SUP dotyczącej ograniczenia stosowania niektórych jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych. Projekt miał za zadanie uzupełnić wcześniejsze wytyczne, które pozotawiały wiele miejsca do dowolnej interpretacji. Projekty KE do pobrania poniżej. PZPTS przesłał uwagi do wytycznych w ramach konsultacji do Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz wspólnie z Konfederacją Lewiatan do KE. Nowy projekt włącza różne rodzaje tworzyw sztucznych w zakres dyrektywy w celu zapewnienia równych szans oraz interpretacji głównego elementu strukturalnego, jednakże wprowadza szereg wątpliwosci i niejasności w kontekście innych zagadnień. Poniżej nasze stanowisko w odniesieniu do wytycznych.