27 paź
2020

Stanowisko Konfederacji Lewiatan ws. systemu depozytowego

Szanowni Państwo,

W załączeniu publikujemy pismo, które zostało skierowane do Ministerstwa Klimatu i Środowiska ws. sytemu depozytowego.

Treść pisma została wypracowana w ramach Grupy Roboczej ds. ROP Konfederacji Lewiatan.

Dbamy w ramach grupy o sformułowania oraz zapisy, które nie dyskryminują tworzyw sztucznych.

Treść pisma jest kompromisem pomiędzy uczestnikami grupy: organizacjami odzysku, recyklerami różnych frakcji odpadów opakowaniowych, stowarzyszeniami, wprowadzającymi produkty w opakowaniach na rynek i innymi zainteresowanymi skupionymi w Konfederacji Lewiatan.

Pozdrawiamy,

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych