24 sie
2020

Oświadczenie PZPTS ws. uchwały RM Wałbrzycha zakazującej posiadania i sprzedaży niektórych wyrobów z tworzyw sztucznych

Warszawa, 24 sierpnia 2020 r.

OŚWIADCZENIE

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych z najwyższym zaniepokojeniem przyjął informację o ponownym podjęciu przez Radę Miejską Wałbrzycha uchwały zakazującej posiadania i sprzedaży niektórych wyrobów z tworzyw sztucznych. Przypominamy, że podobną uchwałę, podjętą przez tę samą Radę Miejską w lutym bieżącego roku, unieważnił wojewoda dolnośląski.

Jako PZPTS nadal uważamy, że takie działania są niezgodne z Konstytucją RP i traktatami UE, jak również szeregiem innych ustaw. W świetle Konstytucji, rada gminy nie może ustanawiać prawa miejscowego, w ramach którego zabrania posiadania i użytkowania substancji, których obrót i użytkowanie jest dopuszczone ustawowo w całym kraju.

W pełni podzielamy motywację Rady Miejskiej Wałbrzycha i Prezydenta Miasta, Pana Romana Szełemeja w kwestii konieczności ochrony środowiska naturalnego i pilnej potrzeby przemodelowania gospodarki odpadami w kierunku Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Zrzeszone w PZPTS podmioty aktywnie działają na rzecz ochrony środowiska. Jesteśmy przedsiębiorcami, ale też obywatelami, którym leży na sercu dobro wspólne. Konsekwentnie wspieramy działania legislacyjne na szczeblu krajowym i unijnym, mające na celu wzmocnienie systemu zarządzania odpadami i radykalne zwiększenie poziomu recyklingu tworzyw sztucznych. Jesteśmy przekonani, że pokazywany przez RM Wałbrzycha problem, nie dotyczy samych tworzyw sztucznych, których zalety są niekwestionowane zarówno jeśli chodzi o znacznie niższy ślad węglowy w porównaniu do innych materiałów (szkło, papier, metal), jak i wszechstronne zastosowania. Problem tkwi w braku efektywnych i stabilnych rozwiązań dla zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych. A więc koncentracja wysiłków na wprowadzeniu systemów segregacji odpadów i ponownego ich wykorzystania powinna zastąpić walkę z samymi tworzywami, które mogą być powtórnie wykorzystywane wielokrotnie (po przetworzeniu).

Stanowczo protestujemy jednak przeciwko próbom dyskryminacji przedsiębiorców i obywateli, z jaką mamy do czynienia w tym wypadku. Podejmiemy każde przewidziane prawem działania, by przeciwstawiać się takim próbom ograniczającym prawa obywatelskie i nie wnosi konstruktywnych wniosków do szeroko toczącej się debaty publicznej na temat gospodarowania odpadami.

Dodatkowych informacji udziela rzecznik PZPTS Maciej Powroźnik (zakładka kontakt).