09 lip
2020

Tworzywa są niezbędne we współczesnym świecie – Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych podsumowuje I półrocze 2020 r.

Komunikat prasowy PZPTS z dn. 9.07.2020

 

Uchwała Rady Miasta Wałbrzycha zakazująca używania plastikowych jednorazówek, dyskusje nad modelem systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, ale przede wszystkim pandemia koronawirusa dobitnie unaoczniająca niezbędność tworzyw w naszym codziennym życiu – te wydarzenia wyznaczały rytm pracy i były wyzwaniami dla Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku. Ich zakończenie praktycznie zbiegło się w czasie z Walnym Zgromadzeniem PZPTS, podczas którego podsumowano wszystko co miało miejsce w tym czasie.

30 stycznia br. Rada Miasta Wałbrzycha przyjęła kontrowersyjną uchwałę, wedle której stosowanie wyrobów jednorazowych z tworzyw sztucznych miało być na terenie tego miasta zakazane, zaś w przypadku złamania zakazu mogła być wymierzana kara grzywny. Firmy zrzeszone w PZPTS, wspierane przez Konfederację Lewiatan, od samego początku kwestionowały legalność tego dokumentu, jako zakazującego sprzedaży i posiadania wyrobów, które są dozwolone na terenie Polski i Unii Europejskiej. Już 27 lutego br. wojewoda dolnośląski uchylił tę uchwałę w całości, jako niezgodną z konstytucją i innymi ustawami.

- Był to drastyczny przykład dyskryminacji przedsiębiorców i obywateli. Producenci i przetwórcy tworzyw nie są przeciwnikami samorządów, a ich partnerami w rozwoju inwestycji i innowacji, a także obywatelami, którym leży na sercu wspólne dobro. Konsekwentnie wspieramy działania legislacyjne na szczeblu krajowym i unijnym, mające na celu wzmocnienie systemu zarządzania odpadami i radykalne zwiększenie poziomu recyklingu tworzyw sztucznych. O tym, że system ten jest dziś w Polsce mało efektywny, świadczy konieczność importu przez polskie firmy regranulatu, czyli surowca pochodzącego z recyklingu. Dlatego wspólnie działamy na rzecz przyspieszenia procesu przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym w całym jej łańcuchu dostaw, uwzględniającym m.in. tworzywa sztuczne – powiedział Robert Szyman, Dyrektor Generalny PZPTS.

Innym tematem jest tocząca się dyskusja nt. implementacji dyrektywy odpadowej, która oznacza daleko idące zmiany w nieefektywnym obecnie, zwłaszcza w Polsce, systemie tzw. Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP). Polskie władze mają czas na implementację nowych rozwiązań do roku 2023.

- W ramach Rady Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, pracującej pod egidą Konfederacji Lewiatan, staramy się wypracować taki model ROP, który będzie efektywny zarówno pod względem minimalizacji odpadów, jak i systemu ich zbierania, przy czym powinien angażować wszystkich uczestników łańcucha dostaw, być efektywny kosztowo oraz edukować. Założenia takiego modelu Rada GOZ przedłożyła Ministerstwu Klimatu. Obecnie czekamy na możliwość dalszej dyskusji na ten temat, gdyż czasu mamy coraz mniej – dodaje Robert Szyman.

24 czerwca pierwsze półrocze podsumowało Walne Zgromadzenie PZPTS, które było okazją do dyskusji na temat roli tworzyw w okresie pandemii, która z jednej strony pokazała niezbędność tworzyw w ochronie życia ludzkiego i izolacji żywności, ale również boleśnie odbiła się na wynikach ekonomicznych firm z branży. Walne wystosowało List Otwarty, w którym przedsiębiorcy apelują między innymi o tworzenie zachęt przyspieszających sanację przemysłu motoryzacyjnego, inwestycje w publiczne projekty infrastrukturalne w celu zwiększenia popytu i wsparcia przejścia na Gospodarkę Obiegu Zamkniętego w sektorze budowlano-remontowym, wsparcie recyklerów dedykowanymi środkami finansowymi, które umożliwią im zachowanie płynności i ochronę miejsc pracy, a dodatkowo wsparcie ulgami tak, by ich działalność była opłacalna biznesowo.

- Okres pandemii z jednej strony pokazał jak istotną rolę odgrywają tworzywa sztuczne we współczesnym świecie. Chodzi między innymi o środki ochrony osobistej, kurtyny izolacyjne czy jednorazowe naczynia, sztućce, strzykawki jednorazowe czy worki na krew i inne płyny ustrojowe. Z drugiej strony musimy pamiętać o opakowaniach do żywności, które chronią ją przed dostępem drobnoustrojów, chroniąc przed zakażeniem, a jednocześnie wydłużają okres jej przydatności do spożycia, wspomagając tym samym walkę z marnotrawieniem żywności, co jest plagą naszych czasów. Jednak jako branża dotkliwie odczuliśmy również negatywne skutki ekonomiczne tej sytuacji, jak wstrzymanie prac przemysłu motoryzacyjnego, spowolnienie prac budowlanych, wstrzymanie lotów pasażerskich czy zakaz organizacji imprez. Dlatego zwracamy się z apelem do władz o pilne podjęcie działań umożliwiających ochronę miejsc pracy i stymulację gospodarki. Pamiętajmy też o szczególnie trudnej sytuacji firm recyklingowych, gdzie spadające ceny ropy spowodowały nieopłacalność produkcji recyklatu względem nowo wyprodukowanych tworzyw – podsumował Robert Szyman, Dyrektor Generalny Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

PZPTS apeluje: NIE ŚMIEĆ PLASTIKIEM! Odpady z tworzyw sztucznych powinny trafiać do odpowiednich  pojemników tak, by jak najwięcej z nich można było poddawać recyklingowi i wykorzystać ponownie jako surowce do produkcji.

#nieśmiećplastikiem

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej? Dodatkowych informacji udzielają Rzecznik PZPTS Maciej Powroźnik i Dyrektor Generalny Związku Robert Szyman (zakładka kontakt).