08 kwi
2020

List Prezesa EuPC do Przewodniczącej i członków KE ws. dyrektywy SUP

LIST OTWARTY

Bruksela, 8 kwietnia 2020

 

Do wiadomości Komisarzy UE i ich gabinetów:

Przewodnicząca UE Pani Ursula von der Leyen

Komisarz ds. rynku wewnętrznego Pan Thierry Breton

Komisarz ds. zdrowia Pani Stella Kyriakides

Komisarz ds. środowiska Pan Virginijus Sinkevičius

 

Temat: Covid19 – prośba o przekształcenie lub odłożenie Dyrektywy SUP

Szanowna Pani Von der Leyen,

Szanowny Panie Breton,

Szanowna Pani Kyriakides,

Szanowny Panie Sinkevičius,

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na zalety produktów z tworzyw sztucznych, a zwłaszcza produktów jednorazowego użytku w trudnych czasach, które przeżywamy na obecnym etapie naszej historii.

Od samego początku dyrektywa w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku nr. 2019/904 okazała się trudnym aktem prawnym, którego państwa członkowskie powinny przestrzegać i który powinny wdrażać zarówno na poziomie komercyjnym, jak i państwowym. Niektóre kluczowe kategorie przedmiotów zostały całkowicie zakazane lub ograniczone pod względem dostępności z powodu (rzekomego) istnienia słusznej alternatywy. Dyrektywa stwarza również kłopoty na poziomie jednolitego rynku i swobodnego przepływu opakowań i towarów między krajami UE. Po opracowaniu i przekazaniu w bardzo krótkim czasie tego „politycznego” aktu legislacyjnego, Komisja Europejska NIE wzięła pod uwagę sanitarnych konsekwencji zakazu lub ograniczenia produktów SUP. Podkreślono jedynie aspekt śmiecenia.

Dzisiaj i jutro jesteśmy i będziemy w zupełnie innym świecie, w którym higiena i zdrowie konsumentów będą priorytetem numer jeden dla nas wszystkich. Nadszedł więc czas, aby zastanowić się nad dostosowaniem strategii dla Europy i Świata, w szczególności w kontekście wykorzystania tworzyw sztucznych.

Sformułowanie "tworzywa jednorazowego użytku" jest całkowicie błędne i nieuzasadnione. Aby ograniczyć zaśmiecanie, konieczne będzie wprowadzenie przepisów zapobiegających temu zjawisku. Należy to zrobić tak aby wpłynąć zarówno na konsumentów, jak i na przemysł i przyzwyczaić ich do myślenia o obiegu zamkniętym. Uderzanie w tworzywa sztuczne, co robi wielu polityków, przynosi efekty odwrotne do zamierzonych. Nadszedł czas, aby wspólnie pracować nad odbudową gospodarki i ochroną zdrowia konsumentów, jednocześnie wdrażając zamknięty obieg przemysłu tworzyw sztucznych.

Koronawirus COVID-19 pokazał nam, że nie wszystkie materiały są takie same. Jednorazowe tworzywa sztuczne nie są łatwo zastępowalne, w szczególności w celu zachowania tych samych właściwości higienicznych dla bezpieczeństwa konsumentów. Wiele niezależnych badań wielokrotnie pokazywało, że tworzywa sztuczne są materiałem zapewniającym higienę, bezpieczeństwo oraz ochronę przed zakażeniem.

Swobodny przepływ tych towarów jest niezbędny do zachowania higieny, zdrowia i bezpieczeństwa w dostawach m. in. żywności, sprzętu ochronnego, urządzeń medycznych czy leków. W żadnym wypadku nie możemy sobie pozwolić na zapomnienie o podstawowych środkach ostrożności, które mogą zapewnić produkty z tworzyw sztucznych, które już teraz są pomocne na polu walki z kryzysem.

W związku z tym EuPC prosi o poinformowanie wszystkich państw członkowskich UE o przesunięciu terminu wdrożenia dyrektywy SUP o co najmniej rok na szczeblu krajowym oraz o zniesienie wszystkich zakazów dotyczących niektórych produktów SUP. Branża będzie nadal pracować nad aspektami związanymi z GOZ we wszystkich łańcuchach wartości i utrzyma cele dotyczące wykorzystania 10 milionów ton materiałów pochodzących z recyklingu w latach 2025–2030. W tym celu konieczne będzie również wsparcie ze strony Komisji Europejskiej poprzez wyraźne zaakceptowanie recyklingu mechanicznego i chemicznego jako technologii uzupełniających do wspólnych celów Circular Plastics Alliance.

Odroczenie wdrożenia dyrektywy zapewni wszystkim państwom członkowskim UE więcej czasu na skoncentrowanie się na pilniejszej obecnie walce z COVID-19, również poprzez dystrybucję SUP w sytuacjach zagrożenia. W tym czasie przemysł będzie miał możliwość kontynuowania produkcji zarówno tych jak i innych produktów z tworzyw sztucznych, które są i będą potrzebne w przyszłości.

Przemysł tworzyw sztucznych, a zwłaszcza tysiące MŚP, mogą odegrać swoją rolę i być częścią skoordynowanych europejskich działań przeciwko COVID-19. Firmy pozostają do Państwa dyspozycji w każdej potrzebie, życząc udanej działalności waszej i Waszych sztabów.

 

Z wyrazami szacunku,

Renato Zelcher

Przewodniczący EuPC

Alexandre Dangis                                                            

Dyrektor Zarządzający EuPC