19 mar
2020

List EuPC do Przewodniczącej Komisji Europejskiej

Poniżej publikujemy list Dyrektora Zarządzającego EuPC Alexandre'a Dangis'a do Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen ws. ciągłości dostaw tworzyw sztucznych.

 

Bruksela, 18 marca 2020

Adresat :

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Pani Ursula Von der Leyen

Rue de la Loi 200, 1000 Bruksela

Do wiadomości:

Komisarz ds. rynku wewnętrznego Pan Thierry Breton

Komisarz ds. zdrowia, Pani Stella Kyriakides

 

Dot. dostawy niezbędnych opakowań – dbałość o higienę i zdrowie to nasze obowiązki

Na wstępie chciałbym podziękować za wytężoną pracę i walkę z CoVid19 oraz za zapewnienie koordynacji niezbędnych działań na poziomie europejskim  w celu ochrony zdrowia i dobrostanu obywateli. Trudne czasy są obciążeniem dla nas wszystkich, dla każdej branży, dlatego musimy być jeszcze bardziej zjednoczeni, jeśli chcemy z powodzeniem je przetrwać.

EuPC w szczególności doceniła niedawną publikację COVID-19. Wytyczne dotyczące sposobu zarządzania granicami w celu ochrony zdrowia i zapewnienia dostępności towarów i podstawowych usług.

W kwestii dostaw żywności ujęto w tym dokumencie niezbędne towary, np. zwierzęta gospodarskie, konieczny sprzęt, jak również wyposażenie medyczne i ochronne. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na coś, co często nie jest uważane za istotny towar przy dostawach żywności, a naszym zdaniem powinno być uwzględnione, czyli plastikowe opakowania.

Opakowania z tworzyw sztucznych mają za zadanie chronić i konserwować zapakowany przedmiot. Choć są często niezauważalne dla konsumenta, to właśnie dzięki nim każdy produkt jest dobrze zabezpieczony przed brudem, wilgocią i kontaktem z ludźmi. Opakowania plastikowe są towarem zasługującym na uwagę. Środki kontroli nie powinny zaburzać ciągłości działalności gospodarczej firm z naszej branży, lecz chronić funkcjonowanie łańcuchów dostaw. Niezakłócony transport ma kluczowe znaczenie dla utrzymania dostępności produktów zapakowanych w tworzywa sztuczne. Dzięki niemu mogą one dotrzeć do odbiorców w całej Europie.

Biorąc powyższe pod uwagę EuPC uprzejmie prosi o zapewnienie dostępności i dostaw tworzyw sztucznych do pakowania, do zastosowań farmaceutycznych i niefarmaceutycznych oraz o zapewnienie transportu gotowych i półfabrykowanych opakowań z tworzyw sztucznych w całej Unii Europejskiej.

Swobodny przepływ tych towarów ma kluczowe znaczenie dla zachowania higieny, zdrowia i bezpieczeństwa w dostawach wielu produktów, takich jak żywność, sprzęt ochronny i leki. W żadnym wypadku nie możemy sobie pozwolić na zlekceważenie podstawowych środków ostrożności.

Przemysł tworzyw sztucznych może teraz odegrać znaczącą rolę i być częścią europejskiej koordynacji. W tej kwestii EUPC w pełni popiera „Zalecenia Europejskiej Rady  Przemysłu Chemicznego dotyczące zmniejszenia wpływu COVID19 na europejski transport towarowy” (dokument w załączeniu).

 

Z wyrazami szacunku,

Alexandre Dangis

Dyrektor Zarządzający EuPC