26 wrz
2019

Spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska w Lewiatanie

W ramch działaności Rady Dospodarki o Obiegu Zamniętym Konfederacji Lewiatan odbylo się 24 września spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska. PZPTS od początku istnienia rady jest jej czlonkiem. Z misterstwa na spotakniu byłi obecni Podsekretarz Stanu w MŚ , Sławomir Mazurek, dyrektor DGO Magda Gosk, oraz naczelnicy wydziałów, Paweł Sosnowski i łukasz Turowski. Na spotkaniu był także obecny prezydent Lewiatana, Maciej Witucki, który prowadził spotkanie. Głównym tematem dyskusji była zaproponowane przez ministerstwo nowa forma Rozszerzonej Odpowiedzialnosci Producenta. Nie zabrakło też pytań przedstawiciela PZPTS w oniesieniu do tworzyw sztucznych. Minister Mazurek na pytanie dotyczace stanowiska Polski w sprawie tzw. "plastic tax" stwierdził, że administracja w Polsce podchodzi do tego pomysłu sceptycznie. Uważa też, że formy ukrytego podatku proponowane przez UE nie spotykają się z aprobatą polskiej strony. W nawiązaniu do transpozycji dyrektywy SUP stwierdził, ze prace się rozpoczęły w ministerstwie, które planuje także szerokie konsultacje przed wprowadzeniem odpowiednich regulacji oraz wyraził nadzieję, że Polska może być liderem w ochronie środowiska pośród krajów UE.

Mówiono także o wstępnych przymiarkach do sytemu kaucyjnego, bez którego nie będziemy w stanie osiągnąć wymaganych wysokich poziomów odzysku butelek po napojach i wodzie mineralnej. Do 2025 roku kraje czlonkowskie, zgodnie z dyrektywą UE, mają osiągnąć 77 % , a za kolejne cztery lata  już  90 % odzysku butelek. Ministerstwo oczekuje obecnie na analizę opcji zleconą firmie konsultingowej.

Sytem ROP w projektowanej formie nakłada na wprowadzających towary w opakowaniach na rynek obowiązek pokrycia kosztów systemu zarządzania odpadmi do chwili przekazania selektywnych strumieni do recyklerów. Opłaty w projekcie nowego systemu podzielono na na dwa kanały.Część opłaty będzie przekazywana do NFOŚGiW, gdzie dalej będzie dystrybuowana do gmin na pokrycie kosztów zarządzania odpadami   oraz regulatora na pokrycie kosztów administarcyjnych. Druga część ma trafić do organizacji odzysku na fiansowanie działań zwiazanych ze zbieraniem odpadów nie objętym systemem gminnym oraz przetwarzanie odpadów z określonych produktów wraz edukacją ekologiczną. Przy czym w przypadku nie osięgnięcia przez organizację odzysku wyamagych poziomów uiszcza opłatę produktową.