16 paź
2019

"Ekosfera" konferencja Ministerstwa Środowiska i wystąpienie PZPTS

"Ekosfera" konferencja Ministerstwa Środowiska i wystąpienie  PZPTS

Podczas Targów Ochrony środowiska Pol-Eco System, Ministerstwo Środowiska zosragnizowało wydarzenie konferencyjno-wystawiennicze promujące zrównoważony rozwój minmalizujący wpływa na środowisko. W drugim dniu wydarzeń odbyła się sesja "Zrównoważona gospodarka odpadami dla ludzi, zdrowia i środowiska". Wystapinia Ministra Środowiska, Podsekretarza Stanu w MŚ oraz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska poprzeddzily panekl dyskusyjny na temat nowych zasad funkcjonowania gospodarki odpadami. 

W panelu merytorycznym p.t. "Dyrektywa w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznychn na środowisko - transpozycja do prawa polskiego- wyzwania i szanse" wystąpił przedstawiciel PZPTS , Robert Szyman. W panelu prowadzonym przez Wicedyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami MŚ, Bogusławę Brzdąkiewicz brali udział producenci materiałów alternatywnych do konwencjonalych tworzyw sztucznych oraz przedstawiciel PlasticsEurope Polska, Kazimierz Borkowski. Wydaje się, że silny trend zmierzający do zamiany tworzyw konwencjonalych alternatywami, które nie mają szans zastosowania w szerszym zakresie i materiałów, dla których nie ma pewności o niższym wplywie na środowisko, będzie się rozwijał. Głównym zastrzeżeniem ekspertów do wprowadzonej dyrektywy SUP (single use plastics) jest zupełne oderwanie od zachowań konsumentów, a jedynie działania zmierzające do ograniczenia niektórych produktów z tworzyw sztucznych. Pomimo, że w treści wspomina się o tym, że materiały alternatywne powinny mieć potwierdzony analizą LCA  mniejszy ślad środowiskowy, nie wpływa ona na zachowania powodujące problem zaśmiecania jako konieczności dbałości o środowisko. W efekcie zamiast odpadów tworzyw sztucznych w oceanach przybędzie nam materiałów alternatywnych, których negatywny wpływ na środowisko już w fazie pozyskania surowców, produkcji i transportu często przewyższa całościowy wpływ tworzyw. Nie wzmacnia się też kontroli miejsc, które tradycyjnie mają negatywny wpływ na zaśmiecanie, takich jak parkingi, plaże, otwarte fast-foody. Ograniczenie korzystania z jednorazowych kubków w przychodniach zdrowia i innych obszarach zamkniętych nie ma większego sensu dla ochrony środowiska. Problemu bowiem  w takich miejscach nie ma, ponieważ  jednoraowe naczynia trafiają do kosza, skąd mogą być przekazane do odzysku i recyklingu. Natomiast zostaje spełniona podstawowa funkcja zachowania higieny. Z kolei wprowadzenie w określonych zastosowaniach materiału alternatywnego, którego odpady mają mniejszy wpływ na środowisko także nie oznacza braku negatywnego wpływu w ogóle.