08 sie
2019

Stanowisko PZPTS w odniesieniu do rozporzadzenia Ministra Środowiska ws. opłaty recyklingowej od toreb z tworzywa sztucznego

Polski Zwiazek Przetwórców Tworzyw sztucznych w ramach konsultacji publicznych Ministerstwa Środowiska dotyczacych nowego projektu opłaty recyklingowej przekazał swoje stanowisko. Projekt rozporządzenia obejmuje opłatą recyklingową wszystkie torby z tworzywa sztucznego ( oprócz cienkich zrywek do pakowania owoców, pieczywa itd.) w terminie od 1 września bieżącego roku. Poniżej treść stanowiska. PZPTS wnisokuje o odlożenie w czasie do 1 stycznia 2021 wprowadzenia rozporządzenia i proponuje podjęcie analizy celowości wprowadzenia opłaty od wszystkich toreb, takze wielorazowych w odniesieniu do wpływu regulacji na środowisko i budżet.