17 lip
2019

Opłata recyklingowa na torby z tworzywa wielorazowe

Pomimo protestów przedsiebiorców zarówno Ministerstwo Środowiska jak i władza ustawodawcza nie pochyliły sie nad problemem około 120 przedsiębiorców zajmujących sie produkcją toreb z tworzywa sztucznego. Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych wspierany przez grupę producentów torebek spotykał sie z przedstawicielami Ministertwa Środowiska i Ministerstwa Finansów wyjaśniając problem błędnej interpretacji przepisów UE ograniczajacych wyłącznie zużycie tzw. lekkich torebek z tworzywa sztucznego. Dyrektywa UE natomiast promuje grubsze torby z tworzywa uznając je za najlepszą opcję środowiskową, bardziej eko niż toreb bawełnianych i papierowych. Niestety wydaje się, że rządzący widzą tylko cyfry symualcji opłaty, która rzekomo ma teraz lać się strumienami do budżetu. Niestety błędy w załaożeniach i szacunkach zużycia toreb skoryguje rzeczywistość, tak jak w przypadku lekkich torebek, gdzie z projektowanych wpływów ponad miliarda zlotych zostało 60 milionów. Niestety ze szkodą dla przedsiebiorców i także budżetu. Przedstawiciel PZPTS oraz grupa przedsiębiorców uczestniczyła również w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich, ale nasze wyjaśnienia i protesty nie spotkały sie z szerszym poparciem. Wobec tego termin wprowadzenia nowych regulacji wydaje się niezagrożony i już od 1 września torby grubsze będą obłożone opłatą. Pismo naszej organizacji wraz załącznikiem wysłane do Premiera oraz wybranych Ministrów poniżej.