10 kwi
2019

Spotkanie z Ministrem Środowiska ws. ustawy odpadowej

5 kwietnia odbyło się spotkanie z Ministerem Środowiska Henrykiem Kowalczykiem zainicjowane przez Ministra Przedsiębiorczosci i Technologii w sprawie ustawy o odpadach z 2018 roku. Ustawa wprowadza restykcyjne przepisy dotyczace  magazynowania odpadów związane z obowiązkiem monitorowania magazynów, zabezpieczenia roszczeń dla całej powierzchni magazynów bez względu na ilość magazynowanych odpadów jak również ogranicza powierzchnię wykorzytania magazynów w wyniku wprowadzonych ograniczeń przeciwpożarowych. Spotkanie z udziałem przedstawicieli przemysłu chemicznego, przetwórców tworzyw sztucznych, przemysłu drzewnego, hutniczego oraz producentów energii miało na celu zidentyfikowanie konieczności zmian zapisów ustawy utrudniających działaność przemysłu. Polski Związek Przetwóców Tworzyw Sztucznych po raz kolejny zaproponował zwolnienia z nowych obowiązków wynikajacych z nowelizacji ustawy dla przetwórców tworzyw sztucznych podnosząc kwestię wartości odpadów nabywanych przez nich celem wykorzystania jako surowca w nowych wyrobach. 

Skrót propozycji zmian przesłanych  do ministerstwa:

1/Przepisy nakładające dodatkowe obowiązki nie mają zastosowania do posiadaczy odpadów, jeżeli cena jednostkowa nabycia odpadu jest wyższa niż wysokość stawki zabezpieczenia roszczenia dla danej kategorii odpadu, określonej w rozporządzeniu, tj. 400 zł za tonę dla odpadów tworzyw sztucznych.  2/Przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz wykonania operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1, nie stosuje się w przypadku zezwoleń na zbieranie odpadów, zezwoleń na przetwarzanie odpadów oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów, które dotyczą odpadów nabytych za cenę wyższą niż wysokość stawki zabezpieczenia dla danej kategorii odpadu, określonej w rozporządzeniu t.j 400 zł za tonę dla odpadów tworzyw sztucznych.