08 kwi
2019

Klasyfikacja TiO2 najnowsze wiadomości

W ramach prac Komitetu Reach nad klasyfikacją dwutlenku tytanu przedstawiciele administracji polskiej w Komitecie spotkali się z przedstawicielami przedsiębiorców, których ograniczenia związane z klasyfikacją mogą bezpośrednio dotknąć. Na spotkaniu w dniu 1 kwietnia dyskutowano nad propozycjami zapisów, które ograniczą się wyłącznie do TiO2 w postaci proszku. Ten rodzaj substancji nie jest oferowany finalnym konsumentom i dotyczy tylko etapu produkcji samego dwutlenku i jego mieszanin oraz  w ograniczonym zakresie produkcji artykułów z tworzyw sztucznych, farb, czy też kosmetyków. Organizacje wystosowały pismo do Ministerstwa Przedsiebiorczości i Technologii w tej sprawie (poniżej). W opinii zainteresowanych nawet klasyfikacja TiO2 w postaci proszku jako czynnika rakotwórczego jest dyskusyjna w kontekście wyników badań będących podstawą do klasyfikacji. Dwutlenek tytanu jest substancją nierozpusczalną w wodzie i tak jak każdy  proszek o tego typu właściwościach może być szkodliwy przy nadmiernej ekspozycji określonej w przepisach. Przepisy ochrony pracowników sciśle określają poziom narażenia na tego rodzaju substancje, a badania 24 tysiecy pracowników producentów TiO2 w okresie 30 lat nie wskazują nadmiernej zachrowalności zwiazanej z ekspozycją. PZPTS wraz z Fundacją PlasticsEurope Polska stoi na stanowisku, że w klasyfikacji Reach należy ściśle zapisać wyłączenie dla mieszanin, które nie są w postaci proszku oraz przywołać dokładną definicję proszku. W konsekwencji tego rodzaju zapisu przetwórcy będą zwolnieni z obowiązku umieszczania dodatkowych oznaczeń na produktach. Tego rodzaju oznaczenia mogą wprowadzić dezinformację i podejżenie, że produkt zawierajacy TiO2 pomimo, że jest związany skutecznie w  masie polimeru może stanowić zagrożenie.